فرزونی | سامانه سفارش اداری شرکت ها و سازمان ها
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

درباره ما

[cz_gap height=”40px”]
[cz_title icon_before_type=”image” smart_fs=”true” id=”cz_50406″ sk_overall=”padding-top:20px;” image_as_icon=”1193″ sk_icon_before=”margin-top:5px;margin-right:30px;RTLmargin-right:0px;margin-left:30px;RTL” cz_title=””]

چرا انتخاب ما؟

ما متخصص در تمیز کردن خانه هستیم[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_title id=”cz_102785″ cz_title=””]تمیز کردن خانه سبز خانه و سرویس خدمتکار، تمیز کردن کیفیت حرفه ای با لمس شخصی.[/cz_title][cz_gap height=”60px”][cz_stylish_list id=”cz_97158″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-023-guarantee” sk_overall=”CDVZmax-width:700px;CDVZ” sk_lists=”font-size:20px;width:50%;margin-bottom:15px;float:right;” sk_icons=”font-size:26px;color:#ffffff;background-color:#28598a;border-radius:100%;” sk_lists_mobile=”width:100%;” cz_stylish_list=””][cz_gap height=”1px” id=”cz_98538″]

[cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_40102″ image=”731″ sk_css=”box-shadow:0px 10px 60px rgba(40,89,138,0.2);z-index:0;” sk_css_tablet=”margin-top:60px;”][cz_gap height=”1px” height_tablet=”30px” id=”cz_96262″]
[cz_gap height=”120px” height_tablet=”80px” height_mobile=”60px”]
[cz_gap height=”120px” height_mobile=”80px”][cz_image size=”thumbnail” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_74322″ image=”1249″ sk_css=”padding-bottom:30px;”][cz_title smart_fs=”true” id=”cz_37071″ sk_overall=”color:#ffffff;” cz_title=””]

ما حرفه ای هستیم در خدمات نظافت

ما بیش از 37 سال تجربه داریم

[/cz_title][cz_gap height=”40px”]

[cz_counter number=”37″ after=”سال تجربه” position=”tac cz_2rows” id=”cz_25973″ sk_num=”font-size:90px;color:#ffeb3b;font-weight:200;” sk_after=”font-size:24px;color:#ffffff;font-weight:700;” sk_overall_mobile=”padding-bottom:30px;” cz_counter=””][cz_gap height=”20px”]
[cz_counter number=”16″ after=”جایزه دریافتی” position=”tac cz_2rows” delay=”1″ id=”cz_37894″ sk_num=”font-size:90px;color:#ffeb3b;font-weight:200;” sk_after=”font-size:24px;color:#ffffff;font-weight:700;” sk_overall_mobile=”padding-bottom:30px;” cz_counter=””][cz_gap height=”20px”]
[cz_counter number=”32″ after=”کارشناس نظافت” position=”tac cz_2rows” delay=”2″ id=”cz_15688″ sk_num=”font-size:90px;color:#ffeb3b;font-weight:200;” sk_after=”font-size:24px;color:#ffffff;font-weight:700;” sk_overall_mobile=”padding-bottom:30px;” cz_counter=””][cz_gap height=”20px”]
[cz_counter number=”270″ after=”پروژه کامل” position=”tac cz_2rows” delay=”3″ id=”cz_101423″ sk_num=”font-size:90px;color:#ffeb3b;font-weight:200;” sk_after=”font-size:24px;color:#ffffff;font-weight:700;” sk_overall_mobile=”padding-bottom:30px;” cz_counter=””][cz_gap height=”20px”]
[cz_gap height=”100px”]
[cz_gap height=”120px” height_mobile=”80px”]
[cz_content_box type=”1″ id=”cz_63072″ sk_overall=”color:#ffffff;background-color:#28598a;padding:52px 40px;border-radius:0px;box-shadow:0px 10px 70px rgba(40,89,138,0.29);”][cz_title bline=”cz_line_after_title” smart_fs=”true” id=”cz_81736″ sk_lines=”background-color:#ffffff;top:6px;” cz_title=””]

کارشناسان مجرب ما

[/cz_title][cz_gap height=”10px”][cz_title id=”cz_83158″ cz_title=””]دیدار با تیم نظافت متخصص[/cz_title][/cz_content_box][cz_gap height=”10px” height_mobile=”30px”]

[cz_team style=”cz_team_5″ image=”1100″ social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” fx=”cz_social_fx_2″ overal_border-radius=”4px” social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-youtube-play%22%2C%22title%22%3A%22Youtube%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” id=”cz_49258″ sk_image_con=”border-radius:0px;” sk_overall=”background-color:#28598a;border-radius:0px;” sk_icons=”color:#ffffff;” sk_tooltip=”color:#ffffff;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#28598a,#28598a);border-radius:5px;” cz_team=””]

سباستین گرو

مدیر نظافت[/cz_team]

[cz_team style=”cz_team_5″ image=”1101″ social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” fx=”cz_social_fx_2″ overal_border-radius=”4px” social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-pinterest%22%2C%22title%22%3A%22Pinterest%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” id=”cz_100496″ sk_image_con=”border-radius:0px;” sk_overall=”background-color:#28598a;border-radius:0px;” sk_icons=”color:#ffffff;” sk_tooltip=”color:#ffffff;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#28598a,#28598a);border-radius:5px;” cz_team=””]

ماری کری

نگهدارنده[/cz_team]

[cz_team style=”cz_team_5″ image=”1099″ social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” fx=”cz_social_fx_2″ overal_border-radius=”4px” social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” id=”cz_78212″ sk_image_con=”border-radius:0px;” sk_overall=”background-color:#28598a;border-radius:0px;” sk_icons=”color:#ffffff;” sk_tooltip=”color:#ffffff;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#28598a,#28598a);border-radius:5px;” sk_image_img=”border-radius:0px;” cz_team=””]

پیتر کارتر

پشتیبانی نظافت[/cz_team]

[cz_gap height=”150px”]
[cz_image id=”cz_54788″ image=”1304″ sk_css=”margin-bottom:-30px;” sk_css_tablet=”margin-bottom:0px;”]
[cz_gap height=”40px”][cz_title icon_before_type=”image” smart_fs=”true” id=”cz_15829″ image_as_icon=”1306″ sk_icon_before=”margin-top:5px;margin-right:30px;RTLmargin-right:0px;margin-left:30px;RTL” cz_title=””]

مهارت های ما در نظافت

ما با تجربه ای تشکیل شده ایم[/cz_title][cz_gap height=”90px” height_tablet=”50px”][cz_progress_bar title=”نظافت منزل” number=”99%” style=”pbar3″ id=”cz_65881″ sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#28598a,#28598a);” sk_num=”color:#28598a;” cz_progress_bar=””][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”نظافت دفتر شرکت” number=”86%” style=”pbar3″ id=”cz_50694″ sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#28598a,#28598a);” sk_num=”color:#28598a;” cz_progress_bar=””][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”نظافت و کارواش” number=”95%” style=”pbar3″ id=”cz_26533″ sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#28598a,#28598a);” sk_num=”color:#28598a;” cz_progress_bar=””][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”نظافت آپارتمان شخصی” number=”89%” style=”pbar3″ id=”cz_46445″ sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#28598a,#28598a);” sk_num=”color:#28598a;” cz_progress_bar=””][cz_gap height=”30px” height_tablet=”80px”]