فرزونی | سامانه سفارش اداری شرکت ها و سازمان ها
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

خدمات

[cz_gap height=”40px”][cz_title smart_fs=”true” id=”cz_73155″]

خدمات نظافت پرمیوم ما

ما می توانیم آن را انجام دهیم زیرا ما در تمیزکاری متخصص هستیم

[/cz_title][cz_gap height=”40px”]

[cz_service_box type=”vertical” title=”خدمات نظافت” style=”style11″ icon_fx=”cz_sbi_fx_6″ image=”1379″ size=”full” id=”cz_78037″ sk_title=”color:#28598a;font-weight:400;margin-top:20px;margin-bottom:10px;” sk_image=”width:96px;height:96px;”]یک خانه زیبا می تواند یک ملک را تبدیل کند. آیا شما در حال تلاش برای خلق خانه هستید.[/cz_service_box]
[cz_service_box type=”vertical” title=”نظافت باغ” style=”style11″ icon_fx=”cz_sbi_fx_6″ image=”1382″ size=”full” id=”cz_32652″ sk_title=”color:#28598a;font-weight:400;margin-top:20px;margin-bottom:10px;” sk_image=”width:96px;height:96px;”]تمیز کردن فضاهای. ایجاد چهره های شاد و یا فقط می خواهم به خوردن یک کمی سالم از باغ خود.[/cz_service_box]
[cz_service_box type=”vertical” title=”خدمات کارواش” style=”style11″ icon_fx=”cz_sbi_fx_6″ image=”1380″ size=”full” id=”cz_47251″ sk_title=”color:#28598a;font-weight:400;margin-top:20px;margin-bottom:10px;” sk_image=”width:96px;height:96px;”]ما اعتقاد داریم که تعطیلات آخر هفته برای کارهای خانه ساخته نشده ، امروزه ما از متخصص کمک می گیریم.[/cz_service_box]
[cz_service_box type=”vertical” title=”نظافت وسایل” style=”style11″ icon_fx=”cz_sbi_fx_6″ image=”1381″ size=”full” id=”cz_92977″ sk_title=”color:#28598a;font-weight:400;margin-top:20px;margin-bottom:10px;” sk_image=”width:96px;height:96px;”]برای ایجاد تمیز کردن رویاهای خود، امروز از برخی از متخصصان کمک بگیرید.[/cz_service_box]
[cz_gap height=”120px” height_tablet=”80px” height_mobile=”60px”]
[cz_gap height=”120px” height_mobile=”80px”][cz_image size=”thumbnail” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_74322″ image=”1249″ sk_css=”padding-bottom:30px;”][cz_title smart_fs=”true” id=”cz_86599″ sk_overall=”color:#ffffff;”]

ما حرفه ای هستیم در خدمات نظافت

ما بیش از 37 سال تجربه داریم

[/cz_title][cz_gap height=”40px”]

[cz_content_box type=”1″ id=”cz_50737″ sk_overall=”color:#000000;background-color:#ffffff;border-radius:0px;”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_center” id=”cz_99214″ sk_overall=”text-align:center;padding-top:20px;padding-bottom:20px;margin:-30px -30px 40px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.15);display:block;”]

بسته سریع

[/cz_title][cz_title shape=”icon” id=”cz_87388″ sk_overall=”padding-bottom:40px;” shape_icon=”fa czico-080-box” sk_shape=”font-size:7em;color:rgba(40,89,138,0.08);top:40px;”]

39دلار / ماه

[/cz_title][cz_stylish_list id=”cz_72628″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C%22%7D%5D” sk_lists=”color:#28598a;text-align:center;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.1);”][cz_stylish_list id=”cz_43439″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%BA%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%22%7D%5D” sk_lists=”color:rgba(40,89,138,0.6);text-align:center;text-decoration:line-through;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.1);”][cz_button title=”سفارش آنلاین” btn_position=”cz_btn_center” sk_button=”color:#28598a;font-weight:700;background-color:rgba(40,89,138,0.01);padding:4px 20px;margin-top:30px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#28598a;border-radius:0px;” id=”cz_102347″ sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#28598a;border-style:solid;”][/cz_content_box][cz_gap height=”20px”]

[cz_content_box type=”1″ id=”cz_64277″ sk_overall=”color:#000000;background-color:#ffffff;border-radius:0px;”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_center” id=”cz_93134″ sk_overall=”text-align:center;padding-top:20px;padding-bottom:20px;margin:-30px -30px 40px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.15);display:block;”]

بسته 02

[/cz_title][cz_title shape=”icon” id=”cz_97595″ sk_overall=”padding-bottom:40px;” shape_icon=”fa czico-080-box” sk_shape=”font-size:7em;color:rgba(40,89,138,0.08);top:40px;”]

59دلار / ماه

[/cz_title][cz_stylish_list id=”cz_43418″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%7D%5D” sk_lists=”color:#28598a;text-align:center;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.1);”][cz_stylish_list id=”cz_82355″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%BA%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%22%7D%5D” sk_lists=”color:rgba(40,89,138,0.6);text-align:center;text-decoration:line-through;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.1);”][cz_button title=”سفارش آنلاین” btn_position=”cz_btn_center” sk_button=”color:#28598a;font-weight:700;background-color:rgba(40,89,138,0.01);padding:4px 20px;margin-top:30px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#28598a;border-radius:0px;” id=”cz_102347″ sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#28598a;border-style:solid;”][/cz_content_box][cz_gap height=”20px”]

[cz_content_box type=”1″ id=”cz_102797″ sk_overall=”color:#ffffff;background-color:#28598a;border-radius:0px;”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_center” id=”cz_40314″ sk_overall=”text-align:center;padding-top:20px;padding-bottom:20px;margin:-30px -30px 40px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(255,255,255,0.3);display:block;”]

نظافت نهایی

[/cz_title][cz_title shape=”icon” id=”cz_104256″ sk_overall=”padding-bottom:40px;” shape_icon=”fa czico-080-box” sk_shape=”font-size:7em;color:rgba(255,255,255,0.08);top:40px;”]

79دلار / ماه

[/cz_title][cz_stylish_list id=”cz_108055″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%BA%22%7D%5D” sk_lists=”color:#ffffff;text-align:center;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.1);”][cz_stylish_list id=”cz_101137″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%22%7D%5D” sk_lists=”color:rgba(255,255,255,0.6);text-align:center;text-decoration:line-through;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(255,255,255,0.1);”][cz_button title=”سفارش آنلاین” btn_position=”cz_btn_center” sk_button=”color:#ffffff;font-weight:700;background-color:rgba(40,89,138,0.01);padding:4px 20px;margin-top:30px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ffffff;border-radius:0px;” id=”cz_59708″ sk_hover=”color:#28598a;background-color:#ffeb3b;border-style:solid;border-color:#ffeb3b;”][/cz_content_box][cz_gap height=”20px”]

[cz_content_box type=”1″ id=”cz_48925″ sk_overall=”color:#000000;background-color:#ffffff;border-radius:0px;”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_center” id=”cz_85409″ sk_overall=”text-align:center;padding-top:20px;padding-bottom:20px;margin:-30px -30px 40px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.15);display:block;”]

آل این وان

[/cz_title][cz_title shape=”icon” id=”cz_91633″ sk_overall=”padding-bottom:40px;” shape_icon=”fa czico-080-box” sk_shape=”font-size:7em;color:rgba(40,89,138,0.08);top:40px;”]

99دلار / ماه

[/cz_title][cz_stylish_list id=”cz_38655″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%BA%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%22%7D%5D” sk_lists=”color:#28598a;text-align:center;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px;border-style:solid;border-bottom-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.1);”][cz_button title=”سفارش آنلاین” btn_position=”cz_btn_center” sk_button=”color:#28598a;font-weight:700;background-color:rgba(40,89,138,0.01);padding:4px 20px;margin-top:30px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#28598a;border-radius:0px;” id=”cz_102347″ sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#28598a;border-style:solid;”][/cz_content_box]

[cz_gap height=”100px”]
[cz_gap height=”150px”]
[cz_image size=”thumbnail” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_39386″ image=”1193″ sk_css=”padding-bottom:30px;”][cz_title smart_fs=”true” id=”cz_34986″ cz_title=””]

بسته های پرمیوم نظافت

ما می توانیم آن را انجام دهیم زیرا ما در تمیزکاری متخصص هستیم

[/cz_title][cz_gap][cz_title id=”cz_76353″ cz_title=””]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

[/cz_title][cz_gap height=”60px”]

[cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_22720″ image=”734″ sk_css=”box-shadow:0px -10px 60px rgba(0,0,0,0.1);”][cz_content_box type=”1″ id=”cz_95452″ sk_overall=”background-color:#ffffff;box-shadow:0px 10px 60px rgba(0,0,0,0.1);”][cz_title smart_fs=”true” id=”cz_88233″ cz_title=””]

01. بسیار تمیز

[/cz_title][cz_gap height=”30px”]

در اینجا چند پیشنهاد مفید ارائه شده است که ممکن است در هیئت مدیره و در زیر مشاهده کنید.

[/cz_content_box][cz_gap height=”30px”]
[cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_59292″ image=”741″ sk_css=”box-shadow:0px -10px 60px rgba(0,0,0,0.1);” sk_css_tablet=”margin-top:0px;”][cz_content_box type=”1″ id=”cz_63067″ sk_overall=”background-color:#ffffff;box-shadow:0px 10px 60px rgba(0,0,0,0.1);”][cz_title id=”cz_69679″ cz_title=””]

02. تمیز استاندارد

[/cz_title][cz_gap height=”30px”]

در اینجا چند پیشنهاد مفید ارائه شده است که ممکن است در هیئت مدیره و در زیر مشاهده کنید.

[/cz_content_box][cz_gap height=”30px”]
[cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_15154″ image=”436″ sk_css=”box-shadow:0px -10px 60px rgba(0,0,0,0.1);” sk_css_tablet=”margin-top:0px;”][cz_content_box type=”1″ id=”cz_22535″ sk_overall=”background-color:#ffffff;box-shadow:0px 10px 60px rgba(0,0,0,0.1);”][cz_title id=”cz_34088″ cz_title=””]

03. تمیز حرفه ای

[/cz_title][cz_gap height=”30px”]

در اینجا چند پیشنهاد مفید ارائه شده است که ممکن است در هیئت مدیره و در زیر مشاهده کنید.

[/cz_content_box][cz_gap height=”30px”]
[cz_gap height=”100px”]
[cz_title icon_before_type=”image” smart_fs=”true” id=”cz_65343″ image_as_icon=”1306″ sk_icon_before=”margin-right:20px;” cz_title=””]

درخواست رایگان نوبت

به قیمت و خدمات سریعتر امتیاز بدهید[/cz_title][cz_gap height=”40px”][cz_title id=”cz_109812″ cz_title=””]ارزش های اصلی اصول هدایت کننده ای هستند که رفتار و رفتار را تعیین می کنند. انواع مختلفی از ارزش های هسته ای و بسیاری از نمونه های مختلف ارزش های اصلی بسته به زمینه وجود دارد. 

 

در اینجا چند پیشنهاد مفید ارائه می شود که ممکن است در هیئت مدیره قرار دهید و در زیر یک راهنمایی ساده را پیدا خواهید کرد که به سرعت می تواند شما را در جهت رسیدن به سرنوشت خود برای انجام بسیاری از چیزهای بزرگ در زندگی شما حرکت دهد.[/cz_title][cz_gap height=”60px”][cz_stylish_list id=”cz_31716″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%20%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%D9%AA%20%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%B2%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%22%7D%5D” sk_icons=”font-size:22px;color:#ffffff;background-color:#28598a;margin-right:15px;border-radius:100%;” sk_lists=”width:50%;margin-bottom:20px;float:right;” sk_overall_tablet=”margin-bottom:40px;” default_icon=”fa czico-022-shield-4″ sk_lists_mobile=”width:100%;” cz_stylish_list=””]

[cz_content_box type=”1″ id=”cz_50549″ sk_overall=”color:#ffffff;background-color:#28598a;border-radius:0px;box-shadow:0px 10px 61px rgba(40,89,138,0.3);”][cz_contact_form_7 cf7=”0″ id=”cz_50566″ sk_p_1=”width:47%;margin-right:2%;RTLmargin-right:0;margin-left:2%;RTL” sk_p_2=”width:47%;margin-left:2%;RTLmargin-left:0;margin-right:2%;RTL” sk_button=”margin-right:auto;margin-left:auto;display:table;” sk_p_1_tablet=”width:100%;margin-right:0px;” sk_p_2_tablet=”width:100%;margin-left:0px;”][/cz_content_box]
[cz_gap height=”100px”]